Minibasket

Kosár tartalma 0 termék
Összesen 0 Ft
bezar
A termék sikeresen a kosárba került!

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0006

A projekt neve

SZErvice21 – 21. századi felsőoktatási intézménnyé válás hallgatói – öregdiák kultúra és vezetői menedzsment szolgáltatás fejlesztéssel a Széchenyi István Egyetemen.

A projekt azonosítója

TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-0006

A projekt célja

A Széchenyi István Egyetemen a működési minőség folyamatos növelése és a változó munkaerő-piaci elvárásoknak való magas szintű megfelelés érdekében a projekt keretében új szolgáltatások kerülnek bevezetésre, valamint több meglévő szolgáltatás kibővítése valósul meg.

Kiépül a menedzsment döntéshozatali folyamatát támogató Vezetői Információs Rendszer, megújul, átfogóbbá válik a végzett hallgatókkal való aktív kapcsolattartást biztosító, az egyetem számára nélkülözhetetlen információkat hordozó Diplomás Pályakövetési Rendszer adatbázisa, továbbfejlesztésre kerülnek az intézmény hallgatói, karrier- és alumni-szolgáltatásai, továbbá új tehetséggondozási programok indulnak el.

A projekt időtartama

2009. november 16. - 2011. november 15.

Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege

244.716.920 Ft

A projekt teljes költsége

274.901.056 Ft

Universitas-Győr Nonprofit Kft. költségvetése

25.154.400 Ft

Kedvezményezett

Széchenyi István Egyetem (Konzorciumvezető)
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület (Konzorciumi partner)
9026 Győr, Egyetem tér 1.
Universitas–Győr Nonprofit Kft. (Konzorciumi partner)
9026 Győr, Egyetem tér 1.

A projekt bemutatása

A Széchenyi István Egyetemen több olyan, egymástól különálló kezdeményezés indult el korábban, amelyek egyrészt a hallgatói élethez kötődő szolgáltatások fejlesztésére, másrészt a vezetői szintű döntéshozatal támogatására irányultak.

2001-ben alakult meg az Öregdiák Iroda, három évvel később kezdte meg működését a Karrier Iroda az egyetemen. A két szervezet ma már összevontan működik, s több mint 300 térségbeli céges partner tapasztalatszerzési és állásajánlatait juttatja el a hallgatókhoz. 2006-ban zajlott a Diplomás Pályakövető Rendszer első felmérése, amely során a SZE-Győr jelenlegi és végzett hallgatói adtak tájékoztatást pályaválasztással és munkahelykereséssel kapcsolatos elvárásaikról, illetve döntéseikről. Magyarországon először a Széchenyi István Egyetem adott ki angolszász minta alapján készült alumni magazint; később más intézmények hasonló kiadványainak elindításában is segédkeztek a Karrier és Öregdiák Iroda munkatársai. A projekt egyik kiemelt céljaként a különböző hallgatói, karrier- és alumni-szolgáltatások egységes rendszerbe foglalása valósul meg, új elemek bevezetésével és a meglévő lehetőségek megújításával a felvételi előtt álló, középiskolás korosztálytól a diplomás rétegekig minden érintettet bevonva az egyetem vérkeringésébe.

A másik fő szolgáltatási elem, a projekt során kialakítandó Vezetői Információs Rendszer az intézmény szervezeti egységeinél fellelhető, szigetszerű adatforrásokat rendszerezi és kapcsolja össze. Az új, egységes, átláthatóan strukturált adathalmaz szilárd alapot biztosít majd a kulcsfontosságú vezetői döntések meghozatala során, egyben hatékony eszközként segíti a minőségbiztosítási rendszer működtetését. Ezáltal a közvetlenül bő tízezer, közvetve több százezer ember életét befolyásoló intézmény irányítása még következetesebbé, egyben rugalmasabbá, összességében korszerűbbé, versenyképesebbé válik.

A hallgatói tehetséggondozás rendszere olyan új elemekkel bővül a projekt során, amelyek által a fiatalok egymást segíthetik a minél jobb eredmények elérésében, képességeik kibontakoztatásában.

További információ: a tamop411.sze.hu oldalon