Minibasket

Kosár tartalma 0 termék
Összesen 0 Ft
bezar
A termék sikeresen a kosárba került!

BAROSS-ND07-ND-INRG6-07-2008-0005

A projekt neve

INNO-TÉR – Az innováció térnyerésének elősegítése a nyugat-dunántúli régióban.

A projekt azonosítója

BAROSS-ND07-ND-INRG6-07-2008-0005

A projekt időtartama

2009. január 1. – 2010. december 31.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege

55.900.000 Ft

A projekt teljes költségvetése

55.900.000 Ft

Universitas-Győr Nonprofit Kft. költségvetése

8.389.000 Ft

Kedvezményezett

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Konzorciumvezető)
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 17.
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (Konzorciumi partner)
9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
INNONET Innovációs és Technológiai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (Konzorciumi partner)
9027 Győr, Gesztenyefa u. 4.
Nyugat-Pannon Fejlesztési Zrt. (Konzorciumi partner)
9700 Szombathely, Kőszegi u. 23.
Universitas–Győr Nonprofit Kft. (Konzorciumi partner)
9026 Győr, Egyetem tér 1.

A projekt bemutatása

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, az INNONET Innovációs és Technológiai Központ, a Nyugat-pannon Fejlesztési Zrt., az Universitas Nonprofit Kft. közös célkitűzése a Nyugat-dunántúli régió innovációs képességének javítása, az innováció iránti figyelem felkeltése, az innováció életminőségben betöltött szerepének megismertetése, az innovációs fejlesztések elősegítése, az innováció iránt fogékony környezet kialakítása, az innovációs szemlélet- és gondolkodásmód terjesztése, az innováció társadalmi tudatosítása a legifjabbaktól kezdve a régió széles lakossága körében, hangsúlyozottan a fiatalok, a nők és a mikro-, kis-, középvállalkozások innovációs szemléletének erősítése.

További cél az innovációs együttműködés szükségességének felismertetése, az innovációs kutatóintézetek, egyetemek, spin-off cégek, KKV-k közötti együttműködés szükségességének megismertetése, az innovációs folyamatokban résztvevő felek kölcsönös megismertetése és közös sikeres projektjeik bemutatása a célcsoportok számára, azaz az innováció és a K+F tevékenység társadalmi és gazdasági szerepének tudatosítása jelen innovációs kampány tevékenységeinek végrehajtásával.

Közös kiindulópont a konzorcium tagjai számára, hogy a Nyugat-dunántúli régió innovációs teljesítménye tekintetében jóval elmarad az ország egyes gazdaságilag kevésbé fejlett régióitól.

Ennek az elmaradásnak a „ledolgozása” érdekében a konzorcium tagjai létrehozták az INNO-TÉR weboldalt, ahol a régió példaértékű innovációs projektjei kerülnek bemutatásra valamint az innovációval kapcsolatos hírek és események.

A ZMVA vezette konzorcium tagjai segítséget kívánnak nyújtani a helyi, regionális innovációs gondolkodásmód térnyeréséhez, elterjesztéséhez. A konzorcium tagjainak meghatározó feladata az innováció iránti figyelem felkeltése, az innováció megismertetése, az innovációs fejlesztések elősegítése, a kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztése a Nyugat-dunántúli régióban, a tudatos, innováció iránt fogékony környezet kialakítása.

Ehhez a következő eszközöket kívánja a konzorcium felhasználni

Regionális innovációs napok megrendezése

A konzorcium tagjai a Nyugat-dunántúli régió mindhárom megyéjében rendeznek innovációs napot. Az innovációs napok megszervezése, lebonyolítása a széles lakosság körében (pl. Szombathelyen, Zalaegerszegen, Győrben) teszi lehetővé az innováció regionális eredményeinek megismerését. Az innovációs napok keretében innovációs szakmai konferencia (elsősorban KKV-knak) és roadshow (a régió lakosságának) is lebonyolításra kerül.

TV-műsorok a helyi médiában

A Nyugat-dunántúli régió jelentős innovatív ipar- és szolgáltatási ágazatainak, marketing-innovációjának bemutatása valósul meg filmkészítéssel a Nyugat-dunántúli régió három megyéjének helyi TV-i részvételével, stúdióbeszélgetések lebonyolítása és felvételének elkészítése az elkészült filmek tárgyában szakértők meghívásával, és mindezen elkészült filmek, stúdióbeszélgetések kölcsönös leadása minden a filmkészítésbe bevont Nyugat-dunántúli helyi médiában. A média bevonásának jelentősége, hogy a régióban az innovációs eredmények képviselői kerülnek széles körben bemutatásra, képet kaphat a régió lakossága a fejlesztésekről, újdonságokról, amelyekhez kapcsolódóan az innovációs fejlesztési lehetőségek alternatíváival is megismerkedhetnek, a köztudatba kerül az innováció témaköre.

Rendhagyó innovációs tanórák a régió középiskoláiban

Tudatosítják a fiatalság körében az innovációs folyamatok jelentőségét, a tananyag és a rendhagyó tanórák keretében innovációs ismeretekre, tudásra tesznek szert, megmérhetik innovációs tudásukat egy megyei és egy regionális középiskolai verseny keretében. Ezek a tevékenységek elősegítik a jobb jövő lehetőségét hordozó fiatalok kreativitásának, innovativitásának ösztönzését, innovációs képességeinek erősítését.

Ifjú innovátorok regionális versenye

Lehetőséget biztosít egyrészt a Nyugat-dunántúli régió ifjú innovátorainak egy regionális bemutatkozásra és elismerésre, valamint arra, hogy a régió lakossága megismerje őket és kialakuljon egy innovációt ösztönző környezet a régióban.

Innovációs média-, sajtórendezvények szervezése

Egy innovációs kampány lebonyolításához elengedhetetlen a széles körű nyilvánosságot biztosít média bevonása. A sajtótájékoztatók szervezése, a sajtókirándulás a Nyugat-dunántúli régióban az innovációs eredmények régiós és országos megismertetése érdekében és a sajtóuzsonna a helyi innovatív vállalkozások és innovatív-kreatív nők megismertetésére programok a sajtó számára is elősegíti az régió innovációs fejlesztéseinek, eredményeinek megismerését, és ugyanakkor általuk a lakosság körében is széles körű nyilvánosságot kapnak a média és a sajtó képviselőivel megismertetett innovációs eredmények.

Az innováció szerepének regionális promotálása

Egy innovációs kampány lebonyolításához elengedhetetlen a széles körű nyilvánosságot biztosító média bevonása. A sajtótájékoztatók szervezése, a sajtókirándulás a Nyugat-dunántúli régióban az innovációs eredmények régiós és országos megismertetése érdekében és a sajtóuzsonna a helyi innovatív vállalkozások és innovatív-kreatív nők megismertetésére programok a sajtó számára is elősegítik a régió innovációs fejlesztéseinek, eredményeinek megismerését, és ugyanakkor általuk a lakosság körében is széles körű nyilvánosságot kapnak a média és a sajtó képviselőivel megismertetett innovációs eredmények.

Regionális innovációs kiállítás szervezése

Egy innovációs vándor „zsebkiállítás” létrehozása szemléletesen mutatja be az innováció lényegét, hordozhatósága miatt az egész régióban az innovációs kampány rendezvényein bemutatható, a kistérségek településeihez is eljuttatható. A virtuális innovációs kiállítás létrehozása a regionális innovációs eredmények alapján az információk átadásának szinte korlátlan lehetőségét biztosítja, így a tudás, az ismeretek szemléletes átadására alkalmas

Regionális innovációs fejlesztések, projektek promotálása

A regionális, hazai és európai best practice-ek bemutatása kiadvány formájában, regionális „eszmecsere” – FÓRUM (prezentációk a best practice projektgazdák és az érdeklődő innovátorok részvételével), innovációs szakértői és támogatói hálózat bemutatása, innovációs pénzügyi „iránytű” kiadvány összeállítása és terjesztése, az innovációs honlapon a regionális innovációs eredmények, események megjelenítése magyar és angol nyelven is.