Minibasket

Kosár tartalma 0 termék
Összesen 0 Ft
bezar
A termék sikeresen a kosárba került!

Jog-Állam-Politika folyóirat előfizetése

Jog-Állam-Politika

Jog- és Politikatudományi folyóirat

A Jog-Állam-Politika szaktudományos kiadvány, három tudományterület (a jogtudományok, az államtudományok és a politikatudományok) témaköreit dolgozzák fel a szerzők, akik a felsorolt tudományterületek elismert vezető oktatói és kutatói, de jelentős számban publikálnak a folyóiratban elsőszerzős PhD hallgatók is. A folyóiratban 2009-es alapítását figyelembe véve 30-40 %-ban külsős szerzők által készült tanulmányok, cikkek, recenziók jelennek meg.

A folyóirat lektorált, a megjelenő tanulmányokat a szerkesztőbizottság tagjai és esetenként felkért lektorok értékelik.

Megjelenik háromhavonta, évente négy alkalommal, 250 példányban.

Szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: BIHARI MIHÁLY

Szerkesztőbizottság elnökhelyettese: RÉVÉSZ T. MIHÁLY

Szerkesztőbizottság: CS. KISS LAJOS | DARÁK PÉTER | FEHÉR LENKE | JOSEF KOTÁSEK
KISS LÁSZLÓ | LAMM VANDA | LENKOVICS BARNABÁS | LÉVAY MIKLÓS | KOVÁCS GÁBOR | MÁRIA PATAKYOVÁ
PATYI ANDRÁS | SMUK PÉTER | SULYOK GÁBOR | SZALAY GYULA | SZIGETI PÉTER | TAKÁCS PÉTER |
TORMA ANDRÁS | VARGA ZS. ANDRÁS | VEREBÉLYI IMRE

Szerkesztő: DELI GERGELY | SZOBOSZLAI-KISS KATALIN
Olvasószerkesztő: NÉMETH RICHÁRD
Az alapító képviselője: FAZEKAS JUDIT dékán

Felelős kiadó: Universitas-Győr Nonprofit Kft. ügyvezetője
Levélcím: 9026. Győr, Egyetem tér 1.
Nyomdai munkálatok: Palatia Nyomda ISSN 2060-4580


A Jog-Állam-Politika folyóirattal kapcsolatos további információk találhatók a http://jap.sze.hu weboldalon

A folyóirat korábbi lapszámai elektronikus (pdf) formában a http://dfk-online.sze.hu/jog-allam-politika weboldalon érhetők el.

A Jog-Állam-Politika előfizethető az Universitas-Győr Nonprofit Kft-nél. Az előfizetési díj egy évre, amely négy lapszámot, ezek csomagolási és postázási költségét tartalmazza 14.400 Ft + 5% ÁFA.

Előfizetni a mellékelt adatlap visszaküldésével, vagy a www.univgyor.hu oldalon a Kiadói üzletág menüpontban elvégzett előfizetési regisztrációval lehet.

Az előfizetési adatlap kitöltése: ITT